Home » Nieuws » Vooraankondiging call AiNed Fellowship grant

Vooraankondiging call AiNed Fellowship grant

Dit is de vooraankondiging van de te openen call voor het programmaonderdeel AiNed Fellowship grant. Het maakt deel uit van het deelprogramma ‘kennis en innovatiebasis’ van het AiNed programma, waarin zowel technologische kennis en innovaties worden ontwikkeld als kennis en methodologieën voor mensgerichte AI.

Doel

Zonder een eigenstandige kennis- en innovatiebasis dreigt toenemende afhankelijkheid van buitenlandse partijen. Het doel van de Fellowship grants is Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om talent. Dit geldt zowel voor het aantrekken van nieuw talent, als voor het behouden van talentvolle onderzoekers die concurrerende internationale aanbiedingen krijgen.

Er wordt ingezet op uitzonderlijk AI-talent dat in elke AI-discipline werkzaam kan zijn, van technologie tot sociale en geesteswetenschappen. De Fellowship grants vergroten het aantal promovendi en postdoc onderzoekers aan Nederlandse universiteiten die zich richten op de uitdagingen uit de AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. In de eerste ronde zijn de Fellowship grants gericht op het aantrekken van nieuw talent, die veelal ook concurrerende internationale aanbiedingen krijgen. Dankzij de inzet van AiNed Fellowship grants wordt de kennis- en onderwijsbasis op het gebied van AI in Nederland verstevigd en het nationale ecosysteem versterkt.

Voor wie?

Het AiNed Fellowship grant programmaonderdeel richt zich op alle Nederlandse universiteiten en de NWO en KNAW instituten. Het totale subsidiebudget voor dit programmaonderdeel is in de eerste ronde (2022-2023) € 20 miljoen.

Planning

Op dit moment vindt de nadere uitwerking voor de lancering van de call samen met NWO plaats. De datum van het openstellen van de call wordt later bekendgemaakt via de website van NWO en AiNed.

Nationale Groeifonds programma AiNed

Deze te openen call maakt onderdeel uit van de aanpak vanuit het AiNed programma. Het programma bevordert de ontwikkeling en toepassing van AI bij het Nederlandse bedrijfsleven en overheden. Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de vooraankondiging van de call over de doelstellingen en de beoogde resultaten van de call AiNed Fellowship grants. Interesse in de totale aanpak van het AiNed programma? Lees dan de programmabeschrijving.

Gepubliceerd05/05/2022
Delen