Home » Nieuws » Lancering website AiNed Investeringsprogramma

Lancering website AiNed Investeringsprogramma

Hedendaagse Artificiële Intelligentie (AI) wordt gedreven door de enorme toename in data en rekenkracht. AI heeft zich ontwikkeld tot een systeemtechnologie die tal van andere innovaties mogelijk maakt. Het belang van data en AI neemt snel toe in alle sectoren van de economie en maatschappij. Door de groeiende inzet van AI in het bedrijfsleven veranderen productiemethodes, dienstverleningsconcepten en businessmodellen, hetgeen leidt tot meer concurrentie maar ook tot nieuwe kansen. Tegelijkertijd zien we dat AI een centrale bijdrage levert aan de oplossing van een groeiend aantal maatschappelijke uitdagingen. In lijn met het Nederlandse en Europese beleid neemt het AiNed programma daarbij mensgerichte AI als uitgangspunt.

Nederland blijvend in de kopgroep

Nederland heeft een goede uitgangspositie op het gebied van machine leren, hybride AI-systemen en verantwoord gebruik van AI. Maar een succesvolle benutting van het potentieel van AI gaat niet vanzelf. Het publiek-privaat meerjarenprogramma AiNed brengt Nederland blijvend in de kopgroep van AI-landen en levert een grote bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het programma stelt Nederland in staat strategisch grip te houden op de wijze waarop en onder welke voorwaarden AI wordt toegepast.

Lancering website

Eind januari 2022 is deze website gelanceerd die de visie, doelstellingen en aanpak van het AiNed programma belicht. Deze website wordt de komende periode uitgebreid met meer informatie, onder andere de calls die onder het AiNed programma worden gelanceerd. Heeft u interesse in het programma? Lees dan ook de AiNed publicatie en volg het nieuws via deze website of LinkedIn en Twitter.

Over het AiNed investeringsprogramma

Het AiNed programma is ontwikkeld door de Nederlandse AI Coalitie en tot stand gekomen dankzij bijdragen van vele stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het AI-netwerk en het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie. Het Nationaal Groeifonds heeft voor fase 1 van het AiNed programma een subsidie toegekend. Het AiNed programma is ambitieus en realistisch en kan zich verheugen op brede steun van vele partijen die hun commitment voor realisatie hebben uitgesproken.

Gepubliceerd25/01/2022
Delen