Home » Nieuws » Update ontwikkeling AiNed Ketenproject

Update ontwikkeling AiNed Ketenproject

Het AiNed programma financiert in de loop van 2023 één ketenproject vanuit de Nationaal Groeifonds middelen. The starting point for chain projects and the plan of approach for selecting that one chain project were launched in the Netherlands AI Coalition (NL AIC) Programme Team.

 

De ontwikkeling van het ketenproject is inmiddels gestart en er is onder meer een veelgestelde vragenoverzicht opgesteld. Zie het bijgewerkte overzicht van september 2022.

Multidisciplinaire aanpak

For innovation in AI, it is essential to design technological and non-technological aspects at the same time. Many innovations are still happening as yet within just one or two organisations although many more parties than that are directly involved in the research, development and application of AI. That is why Stichting AiNed is introducing a multidisciplinary approach that includes technological, economic, social and legal aspects from the start. It is about the value chain as a whole.

Interested?

Bedrijven en andere organisaties die geïnteresseerd zijn, wordt geadviseerd contact op te nemen met de relevante werkgroep of AI-hub van de Nederlandse AI Coalitie. Kijk hier voor meer informatie over de uitgangspunten en het plan van aanpak (inclusief een informatiebrochure, het format en de FAQ’s (update september 2022)), Voor de selectie van ketenprojecten zal niet gewerkt worden met een NWO call of een tender via RVO.

Published07/10/2022
Share